DIP Oscillator

DIP Oscillator是目前Oscillator產品線中最早問世的,其仍存在於眾多無法改版的老舊機板上,或是有綁定設計的大型工具機台的主板中,此舊型的板件設計已逐漸地被市場淘汰,大多都已向更小尺寸的SMD Oscillator規劃設計。

DIP Type Crystal Oscillators    AGXO-T8, AGXO-T14

Model

AGXO-T8

AGXO-T14

Frequency Range

20kHz~125 MHz

Frequency Tolerance

±20ppm, ± 50ppm, ± 100ppm

Output Logic

TTL / CMOS

Power Supply Voltage

VDC 3V~5V or 2.8V

Input Voltage(VDD)

VDD 3.3V DC

VDD 5.0V DC

Output Voltage HIGH"1"

TTL

2.4V min.

2.4V min.

CMOS

2.97V min.

4.5V min.

Output Voltage LOW"0"

TTL

0.4V min.

0.4V max.

CMOS

0.33V min.

0.5V max.

Current Consumption

15~45mA(frequency dependent)

Operating Temperature Range

0 to +70 ºC

Storage Temperature Range

-40 to +85 ºC

Aging

Less than ±5 ppm/year. (At 25 ±5 ºC)

Dimension: (mm)

AGXO-T8


AGXO-T14


agxo-t8_t14.jpg

相關產品